photo manipulation

PHOTO MANIPULATION

คอนเซ็ปต์งาน : ผู้หญิงนอนตาย งานแฟนตาซีหน่อยๆ ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เครืองมือ Photoshop งานพวกนี้สนุกดีนะ ได้จินตนาการสิ่งที่เราคิดออกมาเป็นชิ้นงาน งานทุกตัวค่อนข้างพอใจ ส่วนมากคอนเซ็ปต์ไม่ค่อยร่างในกระดาษ ร่างในหัวแล้วก็ทำ ไม่สวยก็ค่อยว่ากัน